The Polar Express & Afternoon Tea


Location:
Penarth Pier Pavilion The Esplanade Penarth CF64 3AU
  Click Here For Full Details

Enjoy an afternoon of festive fun at Penarth Pier Pavilion with the classic movie, The Polar Express, followed by a delicious afternoon tea!

The Polar Express & Afternoon Tea at Penarth Pier Pavilion

Sunday 5th, 12th and 19th December 2021

Time: 1.30pm arrival for 2.00pm film screening followed by Afternoon Tea

Ticket price: Adults: £19.50pp/Children (under 12yrs): £17.25pp

All aboard for a fantastic family afternoon at Penarth Pier Pavilion to enjoy a magic screening of The Polar Express in our cosy cinema.

Enjoy a delicious mug of hot chocolate on arrival, before departure of The Polar Express.
Once the film has finished, it’s then just a short stroll to our beautiful Gallery for a fabulously tasty and festive Afternoon Tea!

Tickets are limited, so please book early to avoid disappointment.

Children must be accompanied by an adult.

Guests may be sharing tables with other groups, depending on group size.

In line with latest Welsh Government Covid regulations, an NHS Covid pass or negative lateral flow test (taken within 48hrs of event date) will need to be shown for all guests over the age of 16 on entry to this event.

Should the event have to be cancelled due to Covid restrictions, a ticket refund will be made. Please do not attend if you or any of your party are feeling unwell and are displaying any Coronavirus symptoms.

Y Polar Express a The Pnawn ym Mhafiliwn Pier Penarth
Dydd Sul 5, 12 a 19 Rhagfyr 2021

Amser: Cyrraedd am 1.30pm a sgrinio ffilmiau am 2.00pm ac yna te prynhawn

Pris tocynnau: Oedolion: £19.50 y pen/Plant (dan 12 oed): £17.25 y pen

Dewch draw am brynhawn gwych i'r teulu ym Mhafiliwn Pier Penarth i fwynhau sgriniad hudolus o The Polar Express yn ein sinema glyd.

Mwynhewch fwg blasus o siocled poeth wrth gyrraedd, cyn gadael ar Y Polar Express. Ar ôl i'r ffilm orffen, mae'n daith gerdded fer i'n Horiel hardd ar gyfer Te Prynhawn blasus a Nadoligaidd gwych!
Mae tocynnau’n brin, felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Yn unol â rheoliadau Covid diweddaraf Llywodraeth Cymru, bydd angen dangos pàs Covid y GIG neu brawf llif unffordd negatif (wedi’i gymryd o fewn 48 awr i ddyddiad y digwyddiad) ar gyfer pob gwestai dros 16 oed.

Os bydd yn rhaid canslo'r digwyddiad oherwydd cyfyngiadau Covid, byddwn yn ad-dalu pris y tocyn. Peidiwch â dod os ydych chi neu unrhyw un o'ch parti’n teimlo'n sâl ac yn arddangos unrhyw symptomau Coronafeirws.

More What's On Events In Penarth


Upcoming Penarth Event...

Penarth TKD

Penarth TKD is a taekwondo school run by iv Dan international instructor, Victoria Phillips. Classes are every Thursday 5-6pm and are suitable for all...Event

Share: